توافقی Shirinijat va khoshkbare irani

تاریخ انتشار: فوریه 27, 2017

1. Baqlava 300 rupee
2. Suhan 270 rupee
3. Badame shure pust kaghaze 950/kg
4. Peste shur 1200/kg
5. Tokhme Safid Gushti 800/kg
6. rupee Gaz 28% kerman 420
7. Asal Tabei Aribal 900/1.3kg
8. Asal Kuchik 300/360grm
9. Zafaran 0.5gramMehran 150 ruppe
10. Nabat zafarani Crystal 160 rupee
11. Anjir 800/kg


Contact 9766848224

David
0 votes

اشتراک

اطلاعات مفید

  • برای جلوگیری از کلاهبرداری فقط به صورت دستی و یا پرداخت با پی‌پال مبلغ خود را ارسال نمایید
  • هرگز با وسترن یونیون، مانیگرم یا هر روش پرداخت ناشناس پرداخت خود را انجام ندهید
  • از خارج کشور نه خرید کنید و نه بفرشید. از خارج از کشور خود هیچ چک نقدی را قبول نکنید
  • پونا سنتر در هیچ معامله‌ای درگیر نبوده و نیست و هیچ پرداخت، ارسال، تضمین معامله، خدمات سپرده و یا و یا گواهی فروشنده و یا خریدار را مدیریت نمی‌کند

آگهی های مرتبط